حواله آنلاین

دارندگان حسابهای ارزی می توانند موجودی حسابهای ارزی خود را به سایر ارزهای مجاز در چارچوب مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل نمایند. واریز وجوه حواله های ارزی به ارز غیر متجانس با حساب ارزی اشخاص میسر می باشد و مبلغ حواله پس از تبدیل به ارز حساب ارزی، به حساب منظور خواهد گردید.
حواله انلاین یوان و دلار توسط بازرگانی یوسفی انجام می شود.