ثبت سفارش کالا


ثبت سفارش کالا چیست؟


ثبت سفارش کالا یکی از الزامات واردات کالا به کشور است و پیش از آن دریافت مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است الزامی می باشد .

ثبت سفارش کالا

براین اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل و گام‌های اولیه واردات کالاست. مجوز ثبت سفارش فایلی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می‌شود و روی آن شماره هشت رقمی مجوز ‌ و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی که می‌تواند شرکت وارد‌کننده باشد، درج می‌شود. مشخصات کالای ثبت سفارش در صورتی که تعدادشان زیاد باشد در برگه‌های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ‌ضمیمه می‌شود. حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین می‌شود و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از این که از طریق سیستم بانکی یا خارج از سیستم بانکی سفارش داده شده باشد

مراحل ثبت سفارش برای واردات کالا

۱ ـ آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش

۲ ـ اخذ پروفرما از فروشنده کالا

۳ ـ مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی برای تکمیل فرم ثبت سفارش

۴ ـ اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های ذی‌ربط

۵ ـ مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه

۶ ـ اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه‌نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌شود).

بازرگانی یوسفی جهت تسریع در امور محوله قبل از ورود کالا اقدام به اخذ پروفرما از مشتریان خود نموده و در سریعترین زمان ممکن مراحل ثبت سفارش را انجام داده که این امر باعث کاهش هزینه های انبارداری در گمرک می شود.