فریت بار چیست؟

فریت بار چیست؟

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۰/۲۹      بازدید:  ۱,۳۴۲ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت

کارگو چیست؟

کارگو چیست؟

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۰/۲۹      بازدید:  ۱,۳۸۹ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت

تعریف مراحل واردات و صادرات

تعریف مراحل واردات و صادرات

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳      بازدید:  ۱,۲۳۳ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت

قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران

قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳      بازدید:  ۱,۲۷۰ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت

کاربردهای فناوری اطلاعات در حمل و نقل

کاربردهای فناوری اطلاعات در حمل و نقل

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳      بازدید:  ۱,۲۵۹ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت

درباره DHL گلوبال

درباره DHL گلوبال

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳      بازدید:  ۱,۲۰۳ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت

مستندات گمرک

مستندات گمرک

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴      بازدید:  ۱,۲۸۱ نفر      نویسنده:  مدیرسایت

در مورد زعفران بدانید!

زعفران، که ادویه طلایی نامیده می شود، دارای 3000 سال سابقه پزشکی است. این ادویه بومی در ایران تولید می شود و بهترین نوع زعفران نیز در این کشور ساخته شده است.

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۳/۱۰      بازدید:  ۱,۲۵۵ نفر      نویسنده:  مدیر وب سایت