با حکم رئیس کل گمرک انتصاب 6 مدیر جدید در گمرک ایران صورت گرفت.

با حکم رئیس کل گمرک انتصاب 6 مدیر جدید در گمرک ایران صورت گرفت.

 

* فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در احکام جداگانه ای سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر ، سرپرست گمرک تهران ، سرپرست گمرک غرب تهران ، مدیر کل گمرک استان البرز ، مدیر کل گمرک بندر چابهار و مدیر گمرک سلفچگان را منصوب کرد .

* به گزارش روابط عمومی گمرک ایران بر اساس احکام یاد شده ؛ منصور بازیار به سمت سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر منصوب شد . بازیار مدیر کل گمرک گناوه بوده و از مدیران باسابقه گمرکات کشور به شمار می رود . در کارنامه کاری منصور بازیار مدیریت گمرکات کنگان ، دیر ، ریگ و خارک نیز دیده می شود .

* همچنین رئیس کل گمرک ایران در حکم دیگری محمد رضا اسدی را به سمت سرپرست اداره کل گمرک تهران منصوب کرد . اسدی پیش از این انتصاب مدیر گمرک غرب تهران بوده و مدیریت گمرکات امانات پستی را هم در کارنامه کاری خود دارد . در حکم دیگری رسول صفریان نیز به عنوان سرپرست گمرک غرب تهران منصوب گردید . در کارنامه کاری صفریان مدیر کل گمرکات استان اردبیل دیده می شود .

* بنابراین گزارش در حکم دیگری صادق کریمی به سمت مدیر کل گمرک استان البرز منصوب گردید . کریمی پیش از این مدیر کل گمرک بندر چابهار بود . با انتصاب کریمی به سمت مدیر کل گمرک استان البرز ، عزیز اله شمس به سمت مدیر کل گمرک بندر چابهار منصوب شد . وی قبلا مسئولیت های متعددی در مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته است .

* این گزارش حاکی است ؛ محمد رضا آگاهی نیز به سمت سرپرست گمرک سلفچگان منصوب گردید . آگاهی معاونت امور گمرکی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر را در کارنامه کاری خود دارد .


نظرات

نظر دهید...